آلین

ALLIN ITALIAN RESTAURANT

پیتزا

پیتزا مخصوص آلین

53,500 تومان

فیله مرغ + فیله گوشت گوساله + فلفل دلمه + پیاز حلقه + قارچ + سس بیانز + موزارلا + سس گوجه خانگی ادامه

چانو

53,000 تومان

فیله گوساله مزه دار شده + بلوچیز + سس پنیر +  سس گوجه خانگی + موزارلا ادامه

ایتالیکا

48,000 تومان

مرغ مزه دار شده + قارچ + فلفل دلمه + زیتون سیاه + سس گوجه خانگی + سس کاری + موزارلا ادامه

کالدو

48,000 تومان

فیله بوقلمون دودی + قارچ + سیر تازه + بلوچیز + سس گوجه خانگی + موزارلا + سس پستو ادامه

پروشوتو

52,000 تومان

بیکن گوساله دودی + پستو + سس گوجه خانگی + پارمژان + موزارلا + چدار ادامه

سالامی

48,500 تومان

سالامی + موزارلا + پارمژان + سس گوجه خانگی ادامه

مانزو

53,500 تومان

بیکن بره + سالامی + میت بال + پپرونی + سوسیس شکاری + چدار + سس پنیر + سس گوجه خانگی + موزارلا + سس سیر ادامه

پپرونی

48,500 تومان

پپرونی تند + سس گوجه خانگی + فلفل دلمه + موزارلا ادامه

سوپریم

47,000 تومان

ژامبون گوشت + سوسیس + قارچ + سس گوجه خانگی + موزارلا + چدار ادامه

وجی (وجیتیرین)

39,500 تومان

بادمجان + کدو + پیاز + فلفل دلمه + قارچ + ذرت + سیر + سان رایزتماتو + سس پستو + سس گوجه خانگی + موزارلا ادامه

سزار

53,000 تومان

کاهو خرد شده + مرغ + سس سزار + پنیر پارمژان + پنیر موزارلا ادامه

دانیلو

54,000 تومان

بیکن گوساله  دودی ،  هات داگ ، پیاز ، زیتون ، فلفل دلمه ، قارچ ادامه

فورچیز

54,500 تومان

پنیر(موزارلا-چدار- پارمزان-بلوچیز) ادامه

مکزیکانا

46,000 تومان

گوشت چرخ کرده تند ، کاپی ، گوجه فرنگی ، زیتون ، ذرت ادامه

مارگاریتا

46,000 تومان

گوجه ، پنیر ، سس گوجه خانگی ادامه

فونگی

58,500 تومان

پنیر ، سس گوجه فرنگی ، قارچ ادامه

رویال

58,500 تومان

میگو + بیکن + موزارلا + پنیر هالومی ادامه

بیف استراگانف

58,500 تومان

گوشت گردن  رست شده،  قارچ، سس بشامل، چیپس خلال ادامه

رست بیف

56,500 تومان

قارچ + گوشت رست شده + سس گوجه خانگی + موزارلا + چدار ادامه