آلین

ALLIN ITALIAN RESTAURANT

پاستا

مخصوص سرآشپز

48,500 تومان

پنه + فیله گوساله گریل + فیله مرغ گریل + سس گوجه مخصوص + سیر +  پارمژان + قارچ + گوجه گیلاسی + پنیر چدار +پنیر بلوچیز ادامه

آلفردو

45,500 تومان

پنه + فیله مرغ + قارچ + سس آلفردو +  سیر + پارمژان + گوجه گیلاسی + ریحان + + بلوچیز ادامه

کامیلو

48,500 تومان

پنه + فیله گوساله + فیله مرغ + سس خامه + سیر + پارمژان +قارچ + گوجه گیلاسی +جعفری ادامه

روسو

48,000 تومان

پنه +قارچ +  فیله گوساله + سس گوجه خانگی (ناپلتن) + پارمژان + سیر + گوجه گیلاسی + ریحان + بلوچیز ادامه

کاربونارا

43,500 تومان

اسپاگتی  + بیکن + تخم مرغ + سس خامه + پارمژان + سس سیر ادامه

بلونز

43,500 تومان

اسپاگتی + گوشت چرخ شده و پخته در سس مارینارا + پارمژان +سیر + گوجه گیلاسی + جعفری ادامه

وجی

41,000 تومان

پنه +سبزیجات تازه + سس خامه + گوجه +  پارمژان + سس سیر + سس مخصوص ادامه

آرابیاتا

45,500 تومان

پنه + قارچ + سس تند آرابیاتا + سیر + پارمژان + هالوپینو + گوجه گیلاسی ادامه

فلورنیتا

43,500 تومان

پنه + اسفناج + سس گورگونزالا + مرغ + سس مخصوص + پارمژان ادامه

پستو

45,500 تومان

فتوچینی + فیله مرغ + سس پستو + پارمژان + ریحان ادامه

لوکا

45,000 تومان

پنه + سس گوجه فرنگی توسکانا مخصوص آلین + قارچ + فیله گوساله گریل + جعفری و ریحان + پارمژان ادامه

تایتاله قارچ و ریحان ( نوعی فتوچینی )

45,500 تومان

فتوچینی + ریحان + قارچ + سس خامه + سس سیر + پارمژان ادامه