آلین

ALLIN ITALIAN RESTAURANT

مخصوص آلین

قیمت: 43,500 تومان

اسفناج + سس انار +سیب ترش + کرنبری + بلوچیز + بوقلمون دودی + فیله دودی