آلین

ALLIN ITALIAN RESTAURANT

مخصوص سرآشپز

قیمت: 48,500 تومان

پنه + فیله گوساله گریل + فیله مرغ گریل + سس گوجه مخصوص + سیر +  پارمژان + قارچ + گوجه گیلاسی + پنیر چدار +پنیر بلوچیز